fbpx
HELP!

Hoe kunnen we je helpen?

Close
Close
123, New Lenox Jersey City, NJ 07305, USA
123-456-7890 info@yoursite.com
Open House on the 24th, - 12 mid day to 5 pm.

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 4 april 2020.

AANVAARDING

In dit document staan de algemene voorwaarden voor de levering van de producten en diensten van BiMi Books en het gebruik van de website www.BiMiBooks.nl. Bij iedere aankoop dienen de Algemene Voorwaarden geaccepteerd te worden. BiMi Books behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, waarbij die wijziging tevens voor reeds geplaatste bestellingen geldt.

BiMi Books is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met identificatienummer 57553610. BiMi Books is per e-mail bereikbaar via help@BiMiBooks.nl.

PRIJSBEPALING

Alle prijzen op de website van BiMi Books zijn inclusief BTW. Voor elke bestelling wordt verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders vermeld. Betaling vindt plaats bij afronding van de bestelling via de op de website vermelde betaalwijzen. Het is mogelijk om te betalen met iDEAL en Credit Card Mastercard/Visa.

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website juist is, kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. We behouden ons het recht voor om prijzen of kosten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en kunnen de levering weigeren of annuleren in verband met een onjuiste voorstelling van de prijs of kosten.

LEVERING

Levering vindt doorgaans plaats binnen 5 werkdagen. Je hebt als klant het recht om jouw bestelling ongedaan te maken ingeval de levering van een bestelling aanzienlijk vertraagd is. Er is sprake van aanzienlijke vertraging wanneer de levering met meer dan 30 werkdagen is vertraagd. In dat geval heeft de klant het recht zijn bestelling te annuleren en een terugbetaling te vragen. Wanneer de vertraging van de levering een gevolg is van overmacht of vertraging door externe leveranciers en 3e partijen, dan heeft de klant niet het recht deze bestelling te annuleren of een terugbetaling te eisen. Voor overmacht of vertraging door externe leveranciers en 3e partijen, kan BiMi Books niet aansprakelijk worden gesteld.

VERWERVEN VAN EIGENDOMSRECHT

Het eigendomsrecht van het vervaardigde product wordt verworven wanneer de volledige betaling is ontvangen door BiMi Books. BiMi Books behoudt ook na overdracht van het eigendomsrecht het recht om fotomateriaal van het vervaardigde product te gebruiken voor marketingdoeleinden.

EIGENDOMSRECHT EN GEBRUIKSRECHTEN

Alle intellectuele eigendomsrechten (d.w.z. octrooien, geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken en servicemerken, domeinnamen, gebruiksmodellen en ontwerprechten, auteursrechten, databaserechten, fotorechten en de rechten op computerprogramma’s en alle computercode) op en van de website en alle inhoud en materialen die op de website staan (“Website Content”) zijn en blijven eigendom van BiMi Books of zijn licentiegevers. De inhoud van de website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en mag niet worden gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd,  gedistribueerd, opnieuw ontworpen, opnieuw gepubliceerd, tentoongesteld, verzonden of verkocht in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, en auteursrechten of andere eigen benamingen die deel uitmaken van de inhoud van de website mogen niet verwijderd worden.

Alle informatie op de website, inclusief beschrijvingen van boeken, leeftijdsaanbevelingen, foto’s en previews van gepersonaliseerde boeken, kunnen afwijken van het origineel. BiMi Books behoudt zich het recht voor om kleine wijzigingen aan te brengen in productbeschrijvingen zonder klanten en bezoekers te hoeven informeren.

RETOUR/HERROEPINGSRECHT

Aangezien alle producten van BiMi Books voor ieder kind uniek en persoonlijk worden gemaakt, is het niet mogelijk om de boeken te retourneren. Het is dan ook belangrijk om tijdens het plaatsen van de bestelling de ingevoerde gegevens goed te controleren.
De bestelling kan niet worden geannuleerd, omdat die speciaal voor jou op maat wordt gemaakt en we direct na de bestelling met jouw boek aan de slag gaan.

RECLAMATIES

BiMi Books kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten die niet schriftelijk door de klant zijn gecorrigeerd voordat de bestelling werd verwerkt. Ingeval blijkt dat het vervaardigde product gebreken kent of fouten bevat, dient de klant hierover binnen 14 dagen na ontvangst van het product te reclameren door contact op te nemen met BiMi Books via help@BiMiBooks.nl. BiMi Books is gerechtigd te trachten een gebrek te herstellen voor zover dit binnen een redelijke termijn kan plaatsvinden en voor zover blijkt dat BiMi Books aansprakelijk kan worden gehouden voor de fout.

De kleuren van zowel de illustraties als de geuploade foto van het vervaardigde fysieke product kunnen afwijken van de kleuren zoals die op het scherm worden getoond. Deze afwijking kan niet worden beschouwd als een fout en kan niet leiden tot een ingebrekestelling.

Er geldt een periode tot reclamatie van 2 jaar. Dit komt voort uit de Europese consumentenwetgeving.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

BiMi Books is niet aansprakelijk voor gevolgschade, winstverlies of andere directe of indirecte schade, inclusief verlies voortvloeiende uit de rechtspositie van de klant ten opzichte van derden, ingeval van vertraging, verloren gegevens of gebreken in de vervaardigde fysieke producten.