fbpx
HELP!

Hoe kunnen we je helpen?

Close
Close
123, New Lenox Jersey City, NJ 07305, USA
123-456-7890 info@yoursite.com
Open House on the 24th, - 12 mid day to 5 pm.

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is het laatst gewijzigd op 4 april 2020.

OVER ONS PRIVACYBELEID

BiMi Books geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van BiMi Books. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit Privacybeleid is 4 april 2020. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit Privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij  uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door  aan ons verstrekte persoonsgegevens.

CONTACT

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BiMi Books gebruikt jouw gegevens om onze dienstverlening te verbeteren, om de kwaliteit van onze diensten en producten te kunnen garanderen en voor onze contactmomenten met jou.

Daarnaast kan bij wet bepaald zijn welk type persoonsgegevens ten behoeve van onze bedrijfsvoering moet worden verzameld en bewaard.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Bankrekeningnummer

MET WELK DOEL WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

BiMi Books verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Algemene persoonsgegevens. Worden gebruikt om jouw bestelling te leveren.
 • Gevoelige gegevens. Worden gebruikt om de producten persoonlijk te maken.
 • Worden gebruikt om jouw bestelling te verwerken.
 • Gegevens over jouw interesses en gewoontes. Worden gebruikt om relevante en interessante content te kunnen laten zien.
 • Gegevensverkeer in het internetgebruik. Wordt gebruikt om te leren hoe onze bezoekers onze website gebruiken.
 • Unieke IP-nummers van netwerken. Worden gebruikt om misbruik en crimineel gedrag te voorkomen en te bestrijden.

HOE LANG WIJ PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

BiMi Books bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. We verwijderen jouw persoonsgegevens, zodra we die niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we die verzameld, verwerkt en bewaard hebben.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BiMi Books verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ingeval wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan samenwerkingspartners, zijn wij er zeker van dat de beveiliging van persoonsgegevens voldoet aan de richtlijnen inzake beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

LINKS VAN DERDEN

De website van BiMi Books bevat links naar websites, plug-ins en applicaties van derden. Door op deze links te klikken of die verbindingen in te schakelen, kunnen derden gegevens over jou verzamelen of delen. We hebben geen controle over deze websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor hun Privacybeleid. Wanneer je onze website verlaat, raden we je aan de privacyverklaring te lezen van elke website die je bezoekt.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

BiMi Books gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

JOUW RECHTEN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen en om je toestemming tot verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar Help@BiMiBooks.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

INZIEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je op elk moment de persoonsgegevens kunt opvragen die wij van jou bewaren en verwerken. Op jouw verzoek sturen wij de persoonsgegevens die wij van jou beschikken dan in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie. Daarbij heb je ook het recht te vragen waarom en waarvoor we die gebruiken.

AANPASSEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om je gegevens te laten corrigeren indien deze niet correct zijn. Dat stimuleren wij uiteraard. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat wij altijd de juiste gegevens van jou hebben om kwaliteit en levering van onze producten te kunnen garanderen. Neem dus vooral contact met ons op als je merkt dat je gegevens niet meer de juiste zijn.

VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

Je bent op ieder gewenst moment gerechtigd om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen of anonimiseren, voor zover toegestaan onder de wetgeving. Let op: volgens de wetgeving zijn wij verplicht om bepaalde gegevens te bewaren. Het gaat hierbij onder meer om facturen.

TOESTEMMING VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Je hebt het recht om jouw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BiMi Books. Let op: Wanneer we wettelijk of in het kader van een aangegaan contract persoonsgegevens moeten verzamelen en jij deze gegevens niet verstrekt wanneer hierom wordt gevraagd of wanneer je de toestemming voor gegevensverwerking intrekt, zijn we mogelijk niet in staat om producten te leveren (bijv. wanneer je geen geschikte adresgegevens verstrekt om producten te leveren). In dit geval moeten we mogelijk een product annuleren of de koop weigeren. Hiervan stellen we jou op dat moment op de hoogte.

KLACHTEN

BiMi Books neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Help@BiMiBooks.nl